کالا ,تعرفه ,ترخیص ,اساس ,حقوق ,گمرکی ,ترخیص کالا ,حقوق ورودی ,حقوق گمرکی ,گمرک دریافت ,داشته باشددر ادامه بحث مفهیم ترخیص کالا

حقوق گمرکی یا customs duty :بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و سیاست های دولت و آمار های وزارت صنایع معادن که بر اساس تولید داخل می باشد، مبالغی از وارد کنندگان بر مبنای کالا وارداتی دریافت می شود تا چرخه اقتصادی هم برای تولید و هم برای واردات آزاد باشد. و قیمت های کالا ها قابل رقابت باشند.

ترخیص کالا بر اساس حقوق ورودی تعیین قیمت می شود.

سود بازرگانی:بر خلاف عقاید، سود بازرگانی مربوط به گمرک می شود نه اشخاص وارد کننده در واقع مبالغی می باشد که وارد کننده به گمرک پرداخت می کند که این مبالغ شناور می باشد و بر اساس سیاست های دولت متغیر است

ترخیص کالا بر اساس سود بازرگانی انجام می شود.

ترخیص کار باید مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی را به عنوان تعرفه گمرکی در نظر داشته باشد.

تعرفه ها برای ترخیص کالا انواع مختلفی دارد مانند:

تعرفه ارزشی که درصدی از ارزش tsc آن از طرف گمرک دریافت می شود.

تعرفه ثابت ایت تعرفه برای واحدی از کالا در نظر می گیریم به فرض مثال برای هر کیلو آهن 10 ریال در نظر می گیریم.

تعرفه مرکب به ترکیب کردن تعرفه های فوق گفته می شود و ترخیص کالا بر اساس آن انجام می گیرد.

در تعرفه مختلط هر کدام از این تعرفه ها ارزش بیشتری داشته باشد بر اساس آن ترخیص کالا انجام می گیرد.

بحث حقوق ورودی به مجموع حقوق گمرکی /سود بازرگامی و مبالغی که گمرک دریافت می کند گفته می شود که ترخیص کالا بر اساس Import duty یا همان حقوق ورودی انجام می شود.

هزینه های گمرکی مبالغی است که وارد کنندگان به ازای دریافت خدماتی مانند انبار داری تخلیه بار گیری اشعه و پلمپ پرداخت می کنند.

 

 

منبع اصلی مطلب : ترخیص کالا|ترخیص خودرو
برچسب ها : کالا ,تعرفه ,ترخیص ,اساس ,حقوق ,گمرکی ,ترخیص کالا ,حقوق ورودی ,حقوق گمرکی ,گمرک دریافت ,داشته باشد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : ترخیص کالا و مفاهیم آن