کالا ,ترخیص ,ارزش ,کننده ,گمرک ,محاسبه ,ترخیص کالا ,برای ترخیص ,وارد کننده ,ارزش گذاری ,صادر کنندهارزش گمرکی کالا های وارداتی برای ترخیص کالا یا خودرو های ورداتی برای ترخیص خودرو شامل قیمت کالا در

مبدا به اضافه حق بیمه و هزینه حمل و سایر هزینه های وارداتی است.

که در گمرکی که کالا برای ترخیص کالا ارجاع شده است طبق مدارکی که وارد کننده به آن گمرک ارائه می کند

می تواند به روند ترخیص کالا رسیدگی نماید.در ارز سیف یا همان CIF نرخ ارزی که با آن محاسبه می شود برار

است با قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی و بدین ترتیب ترخیص کالا محاسبه می گردد.

در محاسبه ارزش گمرک که سایر هزینه ها شامل هرینه ثبت سفارش گشایش اعتبار می باشد.

در صورتی که گمرک اظهار ترخیص کالا ی ما را قبول نکند می تواند ارزش کالا وارداتی ما را تعیین و بر اساس همان ارزش گذاری ترخیص خودرو شود.

به طور مثال  از روند فروش کالا سودی به صادر کننده برسد یا اینکه صادر کننده با وارد کننده منافه مشترکی داشته باشد.

گمرک سپس طبق زمان بند مشخص می تواند ارزش کالا در همان زمان را برای کالای مثل یا مشابه از طریق

بورس کالا یا بازار داخلی یا بازار جهانی تعیین کند و می بایست از روند قیمت گذاری وارد کننده را مطلع نماید.

 

منبع اصلی مطلب : ترخیص کالا|ترخیص خودرو
برچسب ها : کالا ,ترخیص ,ارزش ,کننده ,گمرک ,محاسبه ,ترخیص کالا ,برای ترخیص ,وارد کننده ,ارزش گذاری ,صادر کننده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : نحوه ارزش گذاری برای ترخیص کالا