خودرو ,موجود ,ترخیص ,لیست ,مورد ,خودرو مورد ,ترخیص خودرو ,مورد نظرمانچگونه می توانیم بدانیم که خودرو مورد نظر ما اجازه ورود را دارد؟

در سایت ثبتارش می توانیم در لیست خودرو های مجاز خودرو مورد نظرمان را جستجو کنیم.

در صورتی که خودرو مورد نظرمان در لیست موجود نبود باید سابقه ورود خودرو ها به گمرک را ببینیم که آیا این

خودرو آیا قبلا مجوز ورود داشته یا خیر سپس اگر به تازگی از لیست ثبتارش حذف شده می توان از شرکت

های ترخیص خودرو استعلام بگیرم که آیا ثبت سفارس آن موجود است یا خیر. در صورتی که ثبت سفارش آن

موجود باشد می توان آن را خرید.اکثر ثبت سفارش خودرو ها در شرکت ها ترخیص خودرو موجود می باشد.

 

ترخیص خودرو

 

منبع اصلی مطلب : ترخیص کالا|ترخیص خودرو
برچسب ها : خودرو ,موجود ,ترخیص ,لیست ,مورد ,خودرو مورد ,ترخیص خودرو ,مورد نظرمان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : آموزش واردات خودرو بخش 3