خودرو ,ترخیص ,ترخیص خودرو ,خودرو ترخیص ,واردات خودروپس از آنکه مراحل و نکات واردات خودرو را آموزش دادیم حال نوبت ترخیص خودرو است.

ابتدایی ترین مرحله ترخیص خودرو عقد قرار داد با شرکت ترخیص کار خودرو می باشد.

دقت کنید که هر ترخیص کاری نمی تواند خودرو ترخیص کند و شرکت هایی مه داری کارت بازرگانی تخصصی واردات خودرو هستند می توانند خودرو ترخیص کنند.

بعد از عقد قرار داد باید شما برای تسریع ترخیص خودر عملیات ثبت سفارش را انجام دهید این کار خیالتان را از بابت قانونی بودن ورود خودرو راحت میکند

بعد از مرحله ثبت سفارش شما باید نامه گارانتی را از نمایندگی آن خودرو دریافت کنید.( هزینه نمایندگی خودرو در مراحل بعد گفته میشود.)

برای هر خودروی وارداتی باید تعدادی خودرو فرسوده را از رده خارج کنیم.تعداداین خودرو ها در بخش بعد گفته می شود.

منبع اصلی مطلب : ترخیص کالا|ترخیص خودرو
برچسب ها : خودرو ,ترخیص ,ترخیص خودرو ,خودرو ترخیص ,واردات خودرو
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : آموزش ترخیص خودرو بخش 1